Tue paikallista 4H-nuorisotyötä

Yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat tukea Laihian 4H-yhdistyksen toimintaa.

4H-nuorisotyö edistää lasten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja työelämävalmiuksia. Me ”neljähoolaiset” iloitsemme lasten ja nuorten kohtaamisesta ja siitä, että voimme tarjota heille harrastustoimintaa, joka edistää arjen taitojen hallintaa, sosiaalisia kontakteja ja onnistumisen tunteita.

4H-nuorisotyö edellyttää palkattua työvoimaa, sillä yrittäjyys- ja työelämäkasvatus, nuorisoneuvonta sekä nuorten laajamittainen työllistäminen vaativat suunnittelua, toimeenpanoa ja aikuisen henkilön läsnäoloa. Lapsille ja nuorille on myös tärkeää tuttu ja turvallinen henkilö lähellä.

Rahoituksestamme osa koostuu valtionavusta MMM:n kautta. Avustus tulee kaikille yhdistyksille tulosten mukaan kriteereinä: jäsenet, nuorten työllistäminen, koulutus ja kurssitus, kerhotoiminta ja yrittäjyys sekä kuntarahoituksesta.

Voit tukea  haluamallasi summalla Laihian 4H-yhdistyksen kerho- ja nuorisotoimintaa ja varmistaa, että se säilyy myös tulevaisuudessa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja vastaamaan lasten ja nuorten toiveisiin harrastusmahdollisuuksista sekä muusta toiminnasta.

Laihian 4H yhdistys ry, tilinumero FI30 5210 0820 0195 40

Kiitos tuesta!